Starije osobe koje pate od nesanice imaju veću šansu da postanu depresivne

Starije osobe koje pate od nesanice imaju veću šansu da postanu depresivne

Istraživači su otkrili da su oni s obrascem pogoršanja simptoma nesanice tokom sljedeće godine imali gotovo 30 puta veću šansu da im se uspostavi dijagnoza depresije.

“Ovi rezultati sugerišu da među starijim osobama sa simptomima nesanice postoji važan trag za rizike od trajne depresije i suicidalnih ideja”, kaže Adam Spira, doktor nauka i profesor na Odjelu za mentalno zdravlje na Univerzitetu Johns Hopkins.

Spavanje ili njegov poremećaj dugo se smatrao potencijalnim faktorom rizika za poremećaje raspoloženja, a u novije je vrijeme proučavan i u vezi sa suicidalnim razmišljanjem.

U ranijoj studiji pokazalo se da starije osobe koje žive u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, a imaju simptome nesanice, vjerovatnije da će imati suicidne misli.

U svojoj novoj analizi istraživači su ispitali podatke studije spavanja i mentalnog zdravlja provedene od maja 1999. do avgusta 2001., a koja je obuhvatala starije osobe u 20 centara za primarnu njegu u New Yorku, Philadelphiji i Pittsburghu.

Analiza je obuhvatila 599 ispitanika, od kojih su 429 (71,6 posto) bile žene. Na početku studije prosječna dob ispitanika bila je 70 godina, a dvije trećine ispunilo je kriterije za veću depresiju, dok su ostali zadovoljili kriterije za manju depresiju.

Analiza je otkrila da su, u poređenju s onima čiji se san poboljšao, oni s pogoršanjem poremećaja spavanja imali 28,6 puta više šansi da imaju dijagnozu veće depresije.

Facebook Comments